Nederlandse Ambassade in Bogotá, Colombia

Vragen over late stembiljetten

De eenheid verantwoordelijk voor stembiljetten in het buitenland, unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag, heeft de afgelopen dagen meerdere vragen van kiezers buiten Nederland gekregen over hun stembiljet. Hieruit leiden we af dat er vragen leven over de procedure. De unit Verkiezingen licht een en ander hieronder toe.

Als u zich geregistreerd heeft als kiezer in het buitenland, kan het zijn dat u uw stempapieren nog niet heeft ontvangen. Voor informatie over de verzenddata van stembiljetten en –bescheiden verwijzen wij u naar https://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Feiten-en-cijfers-kiezers-buiten-Nederland.htm of naar de unit Verkiezingen ( kbn.verkiezingen@denhaag.nl of +31 (0)70 – 353 44 00).

U heeft nog de tijd om uw stem uit te brengen. Uw stempapieren moeten uiterlijk 15 maart om 15.00 uur lokale tijd door het briefstembureau zijn ontvangen.

Het is van belang dat u zo snel als mogelijk, dus zodra u uw stempapieren heeft ontvangen, uw stem naar het briefstembureau verstuurt. Het adres van het briefstembureau waar u uw stem naar toe moet sturen staat op de oranje envelop vermeld die u ontvangt van de gemeente Den Haag. Afhankelijk van waar u verblijft is dit het briefstembureau op de ambassade in uw land ( https://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Tot-wanneer-u-kunt-stemmen-als-Nederlander-in-het-buitenland.htm) of het briefstembureau in Den Haag. 

Als het adres van het briefstembureau in Den Haag op uw oranje envelop staat, dan kunt u de stembescheiden daar zo snel mogelijk rechtstreeks naartoe sturen. Daarnaast is het mogelijk om uw stembescheiden te versturen aan ambassades of consulaten die géén briefstembureau zijn. Dit kunt u doen door op de oranje envelop het adres van het briefstembureau van de gemeente Den Haag te vervangen met het adres van de ambassade of een consulaat in het land waar u verblijft. U kunt uw stembescheiden ook binnen de openingstijden van de ambassade of consulaat generaal langsbrengen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet momenteel zoals gepland koerierbedrijven in om uw stembescheiden van deze ambassades en consulaten door te sturen naar Den Haag. Voordat u uw stembescheiden naar de ambassade of consulaat stuurt, verzoeken wij u zelf contact op te nemen met de Nederlandse ambassade of een consulaat in het land waarin u verblijft. De ambassade of consulaat-generaal maakt een inschatting wanneer zij uw stempapieren uiterlijk moeten ontvangen om ze voor woensdag 15 maart 2017, 15:00 uur bij het briefstembureau in Den Haag te bezorgen. De adressen van ambassades en consulaten vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen/inhoud