Nederlandse Ambassade in Bogotá, Colombia

Politieke Zaken

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier landen, te weten Nederland in Europa, en Aruba, Curaçao en Sint maarten in het Caribisch gebied. Het Nederlands buitenlandbeleid is gericht op Nederlandse belangen in het buitenland, waarbij wordt ingezet op de speerpunten veiligheid, welvaart en vrijheid. Thema’s die hierbij centraal staan zijn: Internationale veiligheid en stabiliteit, energie- en grondstoffenzekerheid, de internationale rechtsorde en mensenrechten, de heroriëntatie van ontwikkelingssamenwerking, en de commerciële en economische belangen van Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven. Tegelijkertijd zal de diplomatieke dienst moderner en flexibeler worden gemaakt, zoals beschreven in de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.